Moksleivių šventė „Tramtatulis“ Rumšiškėse

          Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse birželio 7-ąją vyko vaikų ir moksleivių - liaudies kūrybos atlikėjų - konkurso "Tramtatulis 2015" laureatų koncertas, skirtas Etnografinių regionų metams ir tarptautinei Tėvo dienai paminėti.

     Šventėje koncertavo per 70 jaunųjų liaudies tradicijų mylėtojų iš visų Lietuvos regionų. Tarp jų buvo ir mūsų Mažosios Lietuvos regiono atstovė – pasakotoja ,  Vilkyškių Johaneso Babrovskio gimnazijos Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus mokinė- ketvirtokė Aurelija Jankauskytė (mokytojos Virginija Bubelienė ir Jūratė Kriaučiūnienė).

Gausus būrys dainorėlių ir pasakorių džiugino žiūrovus tarmiškai atliekamomis dainomis, sakmėmis, pasakojimais, o jaunieji muzikantai grojo tradiciniais lietuvių liaudies instrumentais. ,,Tramtatulio‘‘ laureatai, diplomantai ir jų mokytojai buvo apdovanoti laureatų diplomais, prizais bei kompaktine plokštele, kurioje įamžinti respublikinio konkurso ,,Tramtatulis‘‘ – 2015 lauretų atlikti kūriniai.

,,Tramtatuliui“- sekmės ir ilgų gyvavimo metų...

Virginija Bubelienė

"Atsisveikinimas su žaislais"

Gegužės 29 d. vyko priešmokyklinukų šventė ,,Atsisveikinimas su žaislais“.  Mažyliai, kad gautų leidimą eiti į pirmą klasę, turėjo atlikti užduotis, kurias rado vaikščiodami po įvairias šalis: ,,Gimtosios kalbos“, ,,Sporto ir šokio“, ,,Žaidimų“, ,,Skaičių“, ,,Pasakų“, ,,Pasaulio pažinimo“, ,,Bendravimo“, ,,Dainų“, ,,Piešimo“ ir ,, Kelionė į pirmą klasę“. Vaikai deklamavo eilėraščius, skaitė žodžius ir  kartu su tėveliais minė mįsles. Kitoje stotelėje vaikai parodė, kaip jie daro mankštą, ir mokė tėvelius žaisti muzikinį žaidimą– ratelį ,,Klausė žvirblis čiulbuonėlis ...“. Ne tik vaikams teko skaičiuoti ,,Skaičių šalyje“, bet ir tėveliams. Apsilankę ,,Pasakų šalyje“ vaikai parodė trumpą vaidinimą ,,Tuoj ir rytoj“, o po to kartu su tėveliais vaidino ,,Ropę“. ,,Žaidimų šalyje“ išmoktas ne vienas žaidimas. ,,Pasaulio pažinimo šalyje“ tėveliai išgirdo ,,Gyvūnų koncertą“. Jiems teko atpažinti gyvūnų balsus. ,,Piešimo šalyje“ tėvai turėjo surasti savo šeimos portretą, kurį nupiešė vaikutis. Kokia ,,Dainų šalis“ be dainų ? Žinoma, kad skambėjo vaikų atliekamos dainos, ir ne vienos mamos akyse suspindėjo ašarėlė. Kaip gera didžiuotis savo vaiku! Kiek daug paaugo ne tik ūgiu, bet ir žiniomis, savo elgesiu. Įveikę visas kliūtis mažyliai pasiekė ir paskutinę šalį ,,Kelionė į pirmą klasę“.

 

Mokytoja davė vaikams leidimus, padėkojo tėveliams ir vaikams už gerai praleistą laiką, tarpusavio supratimą ir palinkėjo sėkmės tolimesniame gyvenime. Padėkos žodžius mokytojai sakė ir vaikų tėveliai. Tiesa, šventę trumpam reikėjo nutraukti, nes mus aplankė kviesliai, kurie kvietė į ,,Tėvų namučiai“ šventę. Manau, kad ir ten mus dar ilgai atsimins !

Darbeliai mamoms

Balandžio 29 – 30 d. mokykloje organizuota darbelių mamytėms paroda.

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną paminint

Gegužės 7 d. pradinių klasių mokiniai paminėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną Martyno Jankaus muziejuje. Daugiau skaitykite: http://pagegiai.lt/index.php?3365789767

Abėcėlės šventė

Gegužės 12 d. pirmokai šventė Abėcėlės šventę. Trečios klasės mokiniams – ekspertams, buvo patikėta nustatyti, ar pirmokai jau moka ir gali vadovauti abėcėlės raidėms. Jiems teko atlikti įvairias užduotis: atspėti klasėje pasislėpusių daiktų pavadinimus, kurie prasideda nurodytomis raidėmis, surasti mokykloje pasiklydusias raides,  iš valgomų raidžių šaukštu sudėlioti savo vardą. Įveikę užduotis vaikai pakvietė į mažytį koncertėlį. Jiems talkino trečiokai. Ekspertai nustatė, kad mažieji mokiniai jau gali vadovauti abėcėlei, todėl jiems buvo įteiktos ABC karūnos. Taip pat mokytojai pažadėjo draugauti su knygomis, gavo dovanų po pasakėlę. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ir Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus artistai suvaidino spektaklius „Kirmėlytės švarkelis“ ir „Ežio puodas“, taip įrodydami, kad pasakos labai įdomios ir reikia jas skaityti.