Profesinis veiklinimas

 Sėkmingas profesijos pasirinkimas yra labai svarbus , todėl būtina daug bendrauti ir bendradarbiauti ,nes tai padeda formuoti motyvuotus gyvenimo tikslus ir jų įgyvendinimo būdus.

Mūsų mokykloje yra vykdomos įvairios veiklos, skirtos susipažinimui su profesijomis . Mokiniams iš visų šių veiklų labiausiai patiko išvyka į tėvų darbovietes ,,Šok į Tėvų klumpes“.

ŽŪK „Lumpėnų Rambynas“ mus pasitiko ir apie ūkinę veiklą, darbuotojų darbo sąlygas mums papasakojo Dalia  Kelnerienė.  Sužinojome, kaip žmogaus darbą palengvina įvairios kompiuterizuotos programos. Vaikai pamatė, kaip  laikomi  galvijai, melžiamos karvės, labai patiko veršelių „nameliai“.

Dėkojame bendrovės vadovui Remigijui  Kelneriui , kuris pakvietė vaikus  į bendrovės žemės ūkio technikos kiemą. Mokiniai  galėjo apžiūrėti naujausius bendrovės traktorius ir kitą naują techniką . Ši ekskursijos dalis ypač sudomino vaikinus.

Buvome nuvykę ir į UAB „Nemuno žirgynas“. Dėkojame žirgyno darbuotojams, kurie noriai sutiko mums papasakoti žirgyno istoriją, darbo ypatumus. Vaikai pamatė žirgų laikymo  ir dresavimo sąlygas. Drąsiausieji galėjo net pajodinėti.

 

Iš ekskursijos mokiniai grįžo įgiję naujų žinių, patirties, permąstę savo tikslus, pastiprinę motyvaciją  siekti savo tikslo.