Mokyklos himnas

MOKYKLOS  HIMNAS

 

Mokykla nuostabiausia pasauly,

Mūsų protėvių skalvių krašte,

Kur stūkso Rambynas, kur Nemunas teka,

Kartosim drauge visada.

 

Pried. Mums mokslai ir knygos

Svajonės vis rūpi...

Mes skubam mokyklon

Takeliais, keliais.

 

Čia polėkiai tampa tikrove,

Rytojus užgimsta šviesus,

O mūsų brangioji šventovė

Čia mums užaugina sparnus!

 

Pried. Mums mokslai ir knygos

Svajonės vis rūpi...

Mes skubam mokyklon

Takeliais, keliais.

 

Mokykla nuostabiausia pasauly,

Mūsų protėvių skalvių krašte,

Kur stūkso Rambynas ir Lumpė kur teka,

Mums gera čia būti drauge!

 

Žodžiai – mokyklos bendruomenės

 

Muzika – mokyt. Virginijos Bubelienės

Mokyklos emblema