Nepatirsi - negyvensi

Kai kas galvoja, kad mokytojo darbas – pavydėtina profesija. Ilgos atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš tiesų kasdieninis mokytojo darbas be galo varginantis, turi prisiimti atsakomybę už vaiko išsilavinimą ir patį ugdymą. Tai galėjo įsitikinti dešimtokai ir mokyklos mokinių tarybą, vieną dieną pabūdami mokytojais.

Šventiškai iš ryto nusiteikė visa mokyklos aplinka. Surengta piešinių paroda "Tau, mokytojau". Visi koridoriai, holai išpuošti mokinių ir mokyklos darbuotojų gėlių puokštėmis. Mokinių taryba pasirūpino, kad maloniai nuteiktų rami muzika ir pasveikino kiekvieną ateinantį į darbą mokytoją gėlėmis ir kvietimu apsilankyti renginyje "Nepatirsi - negyvensi". 

 

Minėdama tarptautinę mokytojų dieną, mokykla leido mokiniams pasijusti ne tik mokytojais, bet ir kitų specialybių darbuotojais. Jie tapo šokėjais, sportininkais, menininkais, daktarais, muzikantais, policininkais ir net būrėjas. Kiekvieno jų užduotis buvo surengti užduotis mokytojams pristatant savo specialybę.

Nuo 8.00 – 10.00 val. vaikai su pavaduojančiais mokytojais ruošė užduotis ir apdovanojimus. O Tuo tarpu šventę minintys mokytojai prie kavos puodelio Informacinių technologijų kabinete stebėjo įžymaus režisieriaus Robert Mullan filmą „Laiškai Sofijai“ apie žymų lietuvių menininką M. K. Čiurlionį.

Po filmo mokytojai pakviesti atlikti mokinių paruoštas užduotis, apsilankė pas šokėjus, sportininkus, menininkus, muzikantus, gydytojus, policininkus, būrėjus. Mokytojams atlikti užduotis nebuvo labai sunku, nes kasdieniniame darbe tenka pabūti visų šių profesijų atstovais.

 

    PRIEŠMOKYKLINUKAI – ŠOKĖJAI. Pamokė mokytojus ančiuko šokį.

1-3 KLASĖ – SPORTININKAI  suruošė rungtis mokytojams.

1-4 KLASĖ MENININKAI – Mokytojams padarė rankų mozaiką. Mokytojai spėliojo menininkų rankas.

 

5 – 6 KLASĖS DAKTARAI. Mokytojai atliko kasmetinį sveikatos patikrinimą.

7 KLASĖ – MUZIKANTAI. Mokytojus išmokė nuotaikingos dainos.

8 KLASĖ – POLICININKAI. Mokytojams buvo pateikti kaltinimai. Jiems reikėjo juos paneigti.

9 KLASĖ – BŪRĖJAI. Kiekvienam mokytojui išbūrė ateitį ir sudarė mokyklos horoskopą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nuostabią šventė vainikavo mokyklos aktų salėje visų specialybių pasirodymas ir mokytojų apdovanojimas.

 

 

AČIŪ VISIEMS UŽ NUOSTABIĄ ŠVENTĘ.