1-5 klasių mokinių apdovanojimai

Gegužės 31 d. pradinių priešmokyklinės grupės ir 1-5 klasių mokiniai susirinko į paskutinę šių mokslo metų pamoką. Skyriaus vedėja padėkomis ir diplomais apdovanojo įvairių konkursų nugalėtojus bei dalyvius. Visi vaikai puošė didįjį margutį per Velykas, todėl sulaukė puikių dovanų – kiekvienam įteikta po kompaktinį diską su Naisių vasaros teatro muzikiniu spektakliu „Melagių pilis“. Mokytojos priminė, kokių taisyklių reikia laikytis, kad visi sveiki grįžtume į klases rugsėjo 1-ąją Jos įteikė atmintines, kaip pasiruošti naujiems mokslo metams, kokias knygutes rekomenduoja skaityti vasarą.

PRADINUKŲ IŠVYKA Į KAUNĄ

Gegužės 25 d. pradinukai su mokytojomis vyko į Kauną. Aplankė zoologijos sodą, batutų parką, o grįždami pasidžiaugė Panemunės pilimi. Vaikai sakė, kad išvyka labai patiko ir kai reikės aprašyti kitais mokslo metais labiausiai patikusią kelionę, rašys apie išvyką į Kauną.

Civilinės saugos mokymai 2017

Gegužės 11 d. mokykloje vykdyti civilinės saugos mokymai, kuriuos stebėjo, o vėliau su mokiniais aptarė ir pravedė pamokėlę apie saugų elgesį prie vandens telkinių Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas.

Lumpėniškių moksleivių viešnagė Lumpėnų filialo bibliotekoje

mpėnų bibliotekoje gegužės 12 dieną vyko literatūrinis – diskusinis vidudienis „Tiltas per Spaudą ir Knygą“, skirtas Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai. Į Lumpėnų kaimo biblioteką iš ryto sugužėjo nemažas būrys moksleivių ir ikimokyklinukų, lydimų savo mokytojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Žanetos Jankauskienės bei pradinių klasių mokytojų Jūratės Kriaučiūnienės bei Rolandos Rakauskienės. Mažieji svečiai su savimi „atsinešė“ ir programėlę skirtą Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai. Vėliau bibliotekininkė vaikučius supažindino su bibliotekos fondu, gautomis naujomis knygomis bei periodiniais leidiniais. Visiems pasidarė smalsu sužinoti kiek bibliotekoje yra knygų ir kiek apsilanko lankytojų per metus. Bibliotekininkė Nijolė Šedienė saldžiomis dovanėlėmis apdovanojo ištikimiausius knygų mylėtojus -  Eimantą Trinką, Skaivą ir Armitą Butkutes bei Karolį Januškevičių. Palinkėdama pavyzdingai užbaigti šiuos mokslo metus ir per atostogas nepamiršti bibliotekos, atsisveikindama bibliotekininkė jų kelionę palydėjo saldžiomis dovanomis.

 

  Nijolė Šedienė Pagėgių savivaldybės viešosios            bibliotekos Lumpėnų fil. bibliotekininkė 

                                                                                               Nuotraukų autorė – Žaneta Jankauskienė 

 

       

                             

 

                         

 

Keliavome „Knygnešių keliais 2017“

 

Šiais metais gegužės 9 d. dvi Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių komandos dalyvavo jau tradicija tapusiame Martyno Jankaus muziejuje organizuojamame teatralizuotame edukaciniame renginyje „Knygnešių keliais 2017“, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei knygnešystei, kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenui, paminėti. Nelaužydami tradicijų, kaip ir praėjusiais metais, sėkmingai įveikėme visas užduotis ir pelnėme pagrindinį prizą.

Edukacinio renginio metu siekta supažindinti mokinius su spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje ir knygnešių veikla, tapusia liaudišku lietuvių tautos kovos dėl savosios spaudos simboliu. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904 m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Vienas iš svarbiausių punktų knygnešių kelyje buvo Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Čia jie gaudavo lietuviškų leidinių ir juos gabendavo į tuo metu carinės Rusijos valdomą Didžiąją Lietuvą.

Šiandien iš Rambyno kalno papėdės su „uždrausta“ spauda keliaudami į Martyno Jankaus muziejų mes galime bent nedidele dalimi patirti, su kokiais sunkumais ir pavojais susidurdavo knygnešiai. Nors vėsus antradienio rytas nežadėjo lengvo žygio, ant Rambyno kalno susirinkusios Pagėgių krašto mokyklų komandos buvo nusiteikusios sportiškai ir energingai. Pirmoji užduotis – komandų šūkiai – aidėjo darniai ir garsiai: „Viens du trys, aš Lumpėnų mokinys/dalyvauju renginy „Knygnešys“, – skandavo mūsų mokyklos mokinių komandos, pasivadinusios „Daukanto manta“ ir „Nemunėlis“. Skambiais šūkiais Rambyno viršukalnę drebino ir kitos komandos: Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos „Atžala“, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos „Garšvių draugija“, Piktupėnų pagrindinės mokyklos „Apasčia“ ir Stoniškių pagrindinės mokyklos „Sietynas“.

Renginio dalyviai, tradiciškai išsiskirstę į knygnešių grupes ir gavę vokus su užduotimis,  gabeno mūsų mokyklos bendruomenės išleistą laikraštį „Jagomastietis“, saugodami, kad šis nepatektų į žandarų ir policininkų rankas. Kiekviena  komanda pagal žemėlapyje nurodytą maršrutą ieškojo pažymėtų punktų, slėpė po drabužiais laikraščius, kad saugiai juos pargabentų, kaip buvo sutarta, į Martyno Jankaus muziejaus kiemą. Sudėtingiausia buvo sėkmingai praeiti pasienio postą, nes žandarai kratė ne tik kišenes ir kuprines – vieniems batus teko nusiauti, kitiems ir striukes nusivilkti. Tie „knygnešiai“, kuriuos apieškoję pasieniečiai aptiko draudžiamų daiktų, pateko į „areštinę“, o vėliau stojo prieš „teismą“. Išpirkti kaltę buvo galima įvairiomis užduotimis – teko ir žąsele eiti, ir „druską sverti“, ir vandeniu stiklainius kuo greičiau pripildyti.

Pranešus apie spaudos draudimo panaikinimą, prasidėjo linksmoji dalis – apdovanojimai. Geriausiai visas užduotis atliko ir daugiausiai laikraščių parnešė mūsų mokyklos komanda „Daukanto manta“, surinkusi 29 taškus. Jie ir gavo pagrindinį prizą, kurį įsteigė muziejus –  nemokamą edukacinę programą. Visos komandos taip pat apdovanotos saldžiomis dovanomis, o po apdovanojimų vaišintos kepta duona, karšta arbata bei šaunių mūsų mokyklos virėjų pagamintu šiupiniu.

Renginį organizuoti ir paįvairinti padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos pasieniečiai su tarnybiniais šunimis, kurie vėliau parodė savo programą. Taip pat geranoriškai prisidėjo Rambyno regioninio parko direkcija, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių jaunųjų ugniagesių organizacija, Bitėnų kaimo bendruomenė, Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.  Taip pat svečiai iš kaimyninio Jurbarko rajono – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro atstovai, Smalininkų jaunimo studija MLZ (Mažosios Lietuvos zuikiai).

Galime dar kartą pasidžiaugti, kad Lumpėnų  Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenė  yra šios mokinių jau pamėgtos šventės pradininkė ir įkvėpėja. Prieš kelerius metus mūsų mokinių vykdytas projektas Martyno Jankaus muziejaus iniciatyva šiandien išaugo į masinį teatralizuotą edukacinį renginį, kuriame bendradarbiauja vis daugiau mokyklų ir organizacijų, o mes prisidedame ir aktyviai dalyvaujame šiame kūrybiniame edukaciniame projekte.

 

Rasa Murauskienė