Projektas „Mūsų dienos kaip šventė”

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių  Johaneso Bobrovskio vidurinės mokyklos  Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio skyriaus lietuvių, rusų ir anglų kalbų mokytojos lapkričio mėnesį vykdė trumpalaikį projektą  ,, Mūsų dienos kaip šventė", skirtą poetės Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms. Šiame projekte aktyviai dalyvavo 5-10 klasių mokiniai. Darbas buvo kūrybiškas ir įvairus.

                       Ruošiantis minėti garsios poetės jubiliejų buvo pasirinktas projekto metodas, nes, remiantis šių dienų  mokinių apklausomis, moksliniais  tyrimais, teigiama, kad mokiniams nepatinka tradiciškai vedamos pamokos. Jose   mokytojai  pateikia   daug  teorinių žinių, kurias sunku įsiminti. Bet dabartinės mokymo programos ir mokytojui keliami reikalavimai organizuojant pamoką sudaro galimybę taikyti naujoviškus metodus, kurie skatina mokinių savarankiškumą, loginį mąstymą, aktyvų dalyvavimą ugdymo procese.  Šiandienos mokyklai rūpi ugdyti visapusiškai kūrybišką  žmogų.  Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu, kad šie ne tik aktyviai atliktų mokymosi užduotis, bet ir patys kurtų ugdymo turinį: keltų jiems aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla. Projektai tenkina mokinių smalsumą, nes jie dažniausiai susiję su tyrimais ar kūrybine raiška, teikia galimybių pasireikšti ir nuojautai, ir intelektui. Projektų dalyviai skatinami teikti kuo daugiau idėjų ir jas įgyvendinti. Projektinė veikla mokiniui suteikia galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis. Mokytojas tampa moksleivių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti moksleiviui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis.

                      Projekto tikslas buvo paminėti lietuvių poetės S. Nėries 110-ąsias gimimo metines, analizuojant jos biografiją, eilėraščius ir inscenizuojant ,,Senelės pasaką".  Lietuvių kalbos pamokose mokiniai domėjosi, kokie balsiai ir priebalsiai dažniausiai kartojasi „Senelės pasakoje“, domėjosi poetės kūryba, biografija, dienoraščiu, kūrė skaidres, vaidino. Anglų   kalbos pamokose šeštos klasės mokiniai analizavo S. Nėries biografiją angliškai,  taip kartu mokėsi ir  naujos temos –  būtojo laiko. Dešimtos ir devintos  klasės mokiniai, konsultuojami  mokytojos, susipažino su literatūros kūrinio vertimo į anglų kalbą subtilybėmis. Jie nagrinėjo į anglų kalbą išverstus eilėraščius ,,Grįšiu",  ,,Senelės pasaka". Rusų kalbos mokytoja devintoje ir aštuntoje klasėse organizavo dailiojo skaitymo konkursą ,,S. Nėries eilėraščiai rusų kalba".  Visi mokiniai ruošė sceną vaidinimui. Muzikos pamokose( mokytoja Virginija Bubelienė) visų klasių mokiniai mokėsi dainuoti ,, Mūsų dienos kaip šventė" ir ,,Senelės paska". Baigiamojo renginio metu dar kartą prisiminė poetę S. Nėrį, jos biografiją, kūrybą. Mokiniai pristatė savo nuveiktas  veiklas: deklamavo eilėraščius lietuviškai, rusiškai ir angliškai, dainavo dainas, sekė ,,Senelės pasaką" inscenizuodami ir dainuodami.

 

Po renginio visi dalyviai skirstėsi aptarinėdami savo nuveiktus darbus ir dalijosi įgyta nauja patirtimi. O kalbų mokytojos dėkojo visiems mokyklos darbuotojams ir mokiniams už atsakingą, nuoširdų ir kūrybišką darbą, minint S.Nėries jubiliejų.


 

Šv. Martyno popietė

Š. m. lapkričio 10 d. jau ketvirtą rudenį Pagėgių sav. ugdymo įstaigų jaunieji tautodailininkai rinkosi į Šv. Martyno Jormarką. Prie šios šventės prisidėjome ir mes. Į Jormarką atsivežėme padarytus darbelius ir gerą nuotaiką.


 

 

Veiklioji savaitė

Š.m. spalio 20-23 d. Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinė mokykla organizavo išvykas skirtas profesiniu orientavimui.

Savaitę vainikavo mokykloje surengta socialinė veikla. Mokiniai tvarkė mokyklos aplinka, senąsias Lumpėnų kapinaites. Pradinukai uždegė visų mokyklos mokinių suneštas žvakeles ant nelankomų kapų Bitėnų-Šilėnų, Rambyno ir Lumpėnų kapinaitėse.

KELETAS AKIMIRKŲ IŠ VEIKLIOSIOS SAVAITĖS:

Spalio 22 d. Pradiniu klasių mokiniai vyko į Kęsčių gaisrininkų muziejų, Norkaičių etnokultūros centre.

Spalio 21 d. 5-6 klasės mokiniai vyko į Tauragės savivaldybės "Molupio" kepyklą ir UAB "Tauragės vandenys" įmonę.

Spalio 23 d. 9-10 klasių mokiniai lankėsi Jurbarko savivaldybės Jaunimo darbo centre, Viešvilės LK grožio centras ir Viešvilės medienos apdirbimo įmonėje.

Spalio 20 d. 7-8 klasių mokiniai vyko į Tauragės Birutės Baltrušaitytės bibliotekos skaityklą, Europos informacijos centrą. "Molupio" kepyklą.

Spalio 24 d. savaitę vainikavo mokykloje surengta socialinė veikla.


 

Parlamento rinkimai

Š.m. Spalio 24 d. Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinėje mokykloje vyko MOKINIŲ PARLAMENTO  RINKIMAI. Kandidatūras buvo iškėlę 2 kandidatai. 9 klasės mokinė Gabija Kriaučiūnaitė ir 10 klasės mokinys Henrikas Vasiliauskas. Po rinkimų suskaičiavus balsus nugalėtoju buvo paskelbtas 10 klasės mokinys Henrikas Vasiliauskas jis tapo kandidatu - rinkiku antrame ture, ris vyko Pagėgių gimnazijoje.


 

Krikštynos - sena mokyklos tradicija

Spalio 17 d. pasibaigus pamokoms visa 5 kl. su auklėtoja Jolanta priekyje pradėjo ilgą bei sunkų krikšto kelią. Susirinkę informatikos kabinete mokiniai kartu su auklėtoja buvo sujungti į vieną grandinę ir išvesti į ekskursiją po mokyklą, kurios paskutinė stotelė aktų salė.

                      Aktų salėje penktokai sužinojo, kad jie buvo pagrobti dešimtokų mafijos ir, jei norės ištrūkti į laisvę, reikės atlikti daug sudėtingų ir linksmų užduočių.

                      Galiausiai, atlikę visas užduotis penktokai davę priesaiką, buvo paklupdyti ant žirnių, kur gavo savo krikšto vardus bei krikšto pažymėjimus. Šventės pabaigoje penktokai dėkojo dešimtokams už šventę ir pozavo bendrai nuotraukai.

                      Nepakrikštyti liko ir mokyklos pirmokėliai. Spalio 22 d. po pamokų pradinių klasių mokiniai susirinko aktų salėje į pirmokų krikštynas.

                      Mažiesiems teko įrodinėti, kad jie nusiteikę rimtam darbui, moka būti draugiški, padėti vienas kitam, laikosi taisyklių, susitarimų. Įdomias užduotis pirmokams paruošė antros ir ketvirtos klasės mokiniai – dauguma jų buvo nufilmuotos gamtoje. Padedami vienas kitam pirmokai jas įveikė, kartu su ketvirtokais susirinkusiems padovanojo išmoktą dainą. Galiausiai buvo pakrikštyti, apdovanoti karūnomis ir pirmokų pažymėjimais.

                      Pirmokai ir mokytoja Rolanda nuoširdžiai dėkoja mokyklos vyresniesiems draugams ir mokytojai Jūratei už puikę šventę.

          

 

Akimirkos iš penktokų krikštynų.

 

Akimirkos iš pirmokų krikštynų.