Bendros žinios apie mokyklą

 

 

 

 MOKYKLOS TIPAS – ugdymo skyrius

MOKOMOJI KALBA – lietuvių kalba

UGDYMO TRUKMĖ:

Mišri priešmokyklinė grupė 32 savaitės,

1-5 klasės 32 savaitės,

6-10 klasės 34 savaitės

MOKSLO METAI SKIRSTOMI PUSMEČIAIS:

          1-5 klasės               6-10 klasės                              

 I PUSMETIS       09-01 iki 01-20          09-01 iki 01-20

II PUSMETIS       01-23 iki 05-30          01-23 iki 06-02

 PAMOKŲ PRADŽIA – 8.00 val., PABAIGA – 14.30 val.