Bendros žinios apie mokyklą

Klasių valandėlių grafikas

PATVIRTINTA

Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso

Bobrovskio gimnazijos direktoriaus

 

KLASIŲ VALANDĖLĖS

2016/2017 m.m. II pusm.

 

Klasė

Vadovas

Laikas

V ir VI

G.Stankienė

Pirmadienis 13.45 – 14.30

VII

E.Kriaučiūnas

Penktadienis 12.50 – 13.35

VIII

Ž. Jankauskienė

Antradienis 13.45 – 14.30

X

V. Bubelienė

Penktadienis 13.45 – 14.30