Bendros žinios apie mokyklą

Profesinis orientavimas

PROFESINIS ORIENTAVIMAS
 
Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas
profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis.
 
Profesinis orientavimas  =  Karjeros paslaugos
 
Profesinis orientavimas skirtas 
-   padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
-   sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą;
 
 Kokias mokinių karjeros kompetencijas siekiama ugdyti?
Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

Karjeros galimybių pažinimas 
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.
 
Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus.
- Priimti karjeros sprendimus.
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
 
Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
- Tikslingai ieškoti darbo.