Advento rytmečiai

Ikikalėdiniu Adventiniu laikotarpiu tradicinio mūsų mokykloje ,,Ryto rato‘‘ metu katalikų tikybos mokytoja bendruomenei priminė Išganytojo laukimo esmę iki Jėzaus Kristaus gimimo ir Advento laikotarpio esmę bei paskirtį dabartinėms žmonių kartoms. Uždegdama Advento vainiko žvakes mokytoja paragino vienas kitą šildyti gerumu, pagarba, malda Šventose Mišiose. Mokiniams parekomenduotas prasmingas žaidimas ,,Angelaukime‘‘, pasirenkant vieną ar kelis mokinius iš klasės, ir ne tik tuos, su kuriais gerai sutariama, draugaujama, bet būtent tą ar tuos, kurie iki šiol buvo ignoruojami. Tai puiki galimybė domėtis, pažinti, pasikalbėti, suteikti pagalbą. Adventinio žaidimo svarbiausias tikslas yra tęstinis- kurti draugiškus klasių kolektyvus. Grįžę po Šventų Kalėdų atostogų klasės valandėlėse mokiniai aptars savo patirtis.