Sakralinės muzikos festivalis

SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS "TESKAMBA GIESMĖ"     

2012-11-30

Pagėgių savivaldybės mokyklų muzikos mokytojų organizuojamas tradicinis sakralinės muzikos festivalis „Teskamba giesmė“ sukvietė didelį būrį giesmininkų. XI-oje giesmių šventėje dalyvavo chorai bei ansambliai. Sėkmingai pasirodė ir mūsų mokyklos merginų ansamblis, kuris atliko jaunimo giesmę „ Nebijok“ (mokyt. Virginija Bubelienė)