Lankytojų centre

Jaunųjų miško bičiulių būrelio nariai su mokytoja D. Endzeliene lankėsi Rambyno regioninio parko lankytojų centre.  Mokiniai susipažino su vietovėje surinktais eksponatais, klausėsi įdomių gidės pasakojimų apie mūsų krašto istoriją, papročius, žiūrėjo video apie Rambyną, patys naudojosi interaktyviomis priemonėmis, matavosi tautinius rūbus..