Donelaitis. Skaitymai. Metai.

Prisimename K. Donelaitį

 

Sausio 1 dieną sukako 300 metų, kai gimė lietuvių grožinės literatūros pradininkas Kristijonas Donelaitis. Šia proga 2014-ieji LR Seimo  sprendimu yra paskelbti Kristijono Donelaičio metais, o 300-osios jo gimimo metinės įtrauktos į UNESCO sukakčių sąrašą. Šią jubiliejinę datą paminėjo ir Pagėgių savivaldybės Lumpėnų Enzio Jagomasto  pagrindinės mokyklos mokiniai.

      Kovo 6 dieną vyko netradicinė lietuvių, rusų ir anglų kalbų pamoka, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. Rambyno Lankytojų centro darbuotoja Giedrė Skipitienė, mokytojos Asta Dapšienė, Gražina Stankienė ir Vida Antanavičienė vedė pamoką, kurios tema buvo ,,Kristijono Donelaičio ,,Metų“ skaitymai lietuvių, rusų ir anglų kalbomis“. Pamoką pradėjome Bitėnų kapinaitėse, kur 2003 metais pastatytas šlifuoto juodo marmuro paminklas, vaizduojantis K. Donelaičio, kaip evangelikų liuteronų pamokslininko, sakyklą su atversta knyga. Čia mokiniai uždegė žvakutę, pagerbė tylos minute.. Po to pamoką tęsėme Rambyno Lankytojų centre, kur darbuotoja Giedrė Skipitienė trumpai pristatė Mažosios Lietuvos istoriją, taip pat Donelaičio asmenybę. Po trumpos istorinės apžvalgos mokiniai tęsė pamoką stebėdami savo namų darbus skaidrėse, kuriose buvo demonstruojamos jų iliustracijos pagal K. Donelaičio ,,Metus“. Pamokos metu mokiniams buvo priminta, kad „Metai“ yra įrašyti į Europos literatūros geriausių kūrinių sąrašą. K. Donelaičiui įsitvirtinti pasaulinėje literatūroje padeda „Metų“ vertimai į kitas kalbas. Mokiniai skaitė garsųjį kūrinį trimis kalbomis – lietuvių, rusų, anglų. Nepakartojamą Mažosios Lietuvos  atmosferą kūrė Lumpėnų mokyklos III klasės mokinė Aurelija Jankauskytė (mokytoja Virginija Bubelienė), kuri padainavo to krašto liaudies dainą. Baigiantis pamokai vaikai pasitikrino savo žinias apie literatūros klasiką atsakinėdami į testo klausimus ir kartu padainavo grupės ,,Liūdni Slibinai“ atliekamą dainą ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“ pagal K. Donelaičio žodžius.

                      Mokiniai atsiliepimuose apie pamoką sutartinai teigė, kad tokios netradicinės pamokos yra labai įdomios, įsimintinos. Dėkojame Rambyno lankytojų centro darbuotojams už bedradarbiavimą.

 

Lumpėnų Enzio Jagomasto 

   pagrindinės mokyklos

 

kalbų mokytojos