Lumpėniškių moksleivių viešnagė Lumpėnų filialo bibliotekoje

mpėnų bibliotekoje gegužės 12 dieną vyko literatūrinis – diskusinis vidudienis „Tiltas per Spaudą ir Knygą“, skirtas Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai bei Pasaulinei spaudos laisvės dienai. Į Lumpėnų kaimo biblioteką iš ryto sugužėjo nemažas būrys moksleivių ir ikimokyklinukų, lydimų savo mokytojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Žanetos Jankauskienės bei pradinių klasių mokytojų Jūratės Kriaučiūnienės bei Rolandos Rakauskienės. Mažieji svečiai su savimi „atsinešė“ ir programėlę skirtą Spaudos atgavimo, Kalbos ir knygos dienai. Vėliau bibliotekininkė vaikučius supažindino su bibliotekos fondu, gautomis naujomis knygomis bei periodiniais leidiniais. Visiems pasidarė smalsu sužinoti kiek bibliotekoje yra knygų ir kiek apsilanko lankytojų per metus. Bibliotekininkė Nijolė Šedienė saldžiomis dovanėlėmis apdovanojo ištikimiausius knygų mylėtojus -  Eimantą Trinką, Skaivą ir Armitą Butkutes bei Karolį Januškevičių. Palinkėdama pavyzdingai užbaigti šiuos mokslo metus ir per atostogas nepamiršti bibliotekos, atsisveikindama bibliotekininkė jų kelionę palydėjo saldžiomis dovanomis.

 

  Nijolė Šedienė Pagėgių savivaldybės viešosios            bibliotekos Lumpėnų fil. bibliotekininkė 

                                                                                               Nuotraukų autorė – Žaneta Jankauskienė