Keliavome „Knygnešių keliais 2017“

 

Šiais metais gegužės 9 d. dvi Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių komandos dalyvavo jau tradicija tapusiame Martyno Jankaus muziejuje organizuojamame teatralizuotame edukaciniame renginyje „Knygnešių keliais 2017“, skirtame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai bei knygnešystei, kaip XIX a. Lietuvos kultūros fenomenui, paminėti. Nelaužydami tradicijų, kaip ir praėjusiais metais, sėkmingai įveikėme visas užduotis ir pelnėme pagrindinį prizą.

Edukacinio renginio metu siekta supažindinti mokinius su spaudos draudimo laikotarpiu Lietuvoje ir knygnešių veikla, tapusia liaudišku lietuvių tautos kovos dėl savosios spaudos simboliu. Spaudos draudimas Lietuvoje truko 40 metų (1864-1904 m.). Slapta lietuviška spauda buvo gabenama iš tuometinės Prūsijos, Mažosios Lietuvos į Lietuvos teritoriją. Vienas iš svarbiausių punktų knygnešių kelyje buvo Martyno Jankaus spaustuvė Bitėnuose. Čia jie gaudavo lietuviškų leidinių ir juos gabendavo į tuo metu carinės Rusijos valdomą Didžiąją Lietuvą.

Šiandien iš Rambyno kalno papėdės su „uždrausta“ spauda keliaudami į Martyno Jankaus muziejų mes galime bent nedidele dalimi patirti, su kokiais sunkumais ir pavojais susidurdavo knygnešiai. Nors vėsus antradienio rytas nežadėjo lengvo žygio, ant Rambyno kalno susirinkusios Pagėgių krašto mokyklų komandos buvo nusiteikusios sportiškai ir energingai. Pirmoji užduotis – komandų šūkiai – aidėjo darniai ir garsiai: „Viens du trys, aš Lumpėnų mokinys/dalyvauju renginy „Knygnešys“, – skandavo mūsų mokyklos mokinių komandos, pasivadinusios „Daukanto manta“ ir „Nemunėlis“. Skambiais šūkiais Rambyno viršukalnę drebino ir kitos komandos: Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos „Atžala“, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos „Garšvių draugija“, Piktupėnų pagrindinės mokyklos „Apasčia“ ir Stoniškių pagrindinės mokyklos „Sietynas“.

Renginio dalyviai, tradiciškai išsiskirstę į knygnešių grupes ir gavę vokus su užduotimis,  gabeno mūsų mokyklos bendruomenės išleistą laikraštį „Jagomastietis“, saugodami, kad šis nepatektų į žandarų ir policininkų rankas. Kiekviena  komanda pagal žemėlapyje nurodytą maršrutą ieškojo pažymėtų punktų, slėpė po drabužiais laikraščius, kad saugiai juos pargabentų, kaip buvo sutarta, į Martyno Jankaus muziejaus kiemą. Sudėtingiausia buvo sėkmingai praeiti pasienio postą, nes žandarai kratė ne tik kišenes ir kuprines – vieniems batus teko nusiauti, kitiems ir striukes nusivilkti. Tie „knygnešiai“, kuriuos apieškoję pasieniečiai aptiko draudžiamų daiktų, pateko į „areštinę“, o vėliau stojo prieš „teismą“. Išpirkti kaltę buvo galima įvairiomis užduotimis – teko ir žąsele eiti, ir „druską sverti“, ir vandeniu stiklainius kuo greičiau pripildyti.

Pranešus apie spaudos draudimo panaikinimą, prasidėjo linksmoji dalis – apdovanojimai. Geriausiai visas užduotis atliko ir daugiausiai laikraščių parnešė mūsų mokyklos komanda „Daukanto manta“, surinkusi 29 taškus. Jie ir gavo pagrindinį prizą, kurį įsteigė muziejus –  nemokamą edukacinę programą. Visos komandos taip pat apdovanotos saldžiomis dovanomis, o po apdovanojimų vaišintos kepta duona, karšta arbata bei šaunių mūsų mokyklos virėjų pagamintu šiupiniu.

Renginį organizuoti ir paįvairinti padėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės Bardinų užkardos pasieniečiai su tarnybiniais šunimis, kurie vėliau parodė savo programą. Taip pat geranoriškai prisidėjo Rambyno regioninio parko direkcija, VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių jaunųjų ugniagesių organizacija, Bitėnų kaimo bendruomenė, Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.  Taip pat svečiai iš kaimyninio Jurbarko rajono – Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro atstovai, Smalininkų jaunimo studija MLZ (Mažosios Lietuvos zuikiai).

Galime dar kartą pasidžiaugti, kad Lumpėnų  Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus bendruomenė  yra šios mokinių jau pamėgtos šventės pradininkė ir įkvėpėja. Prieš kelerius metus mūsų mokinių vykdytas projektas Martyno Jankaus muziejaus iniciatyva šiandien išaugo į masinį teatralizuotą edukacinį renginį, kuriame bendradarbiauja vis daugiau mokyklų ir organizacijų, o mes prisidedame ir aktyviai dalyvaujame šiame kūrybiniame edukaciniame projekte.

 

Rasa Murauskienė