Žemės diena Lumpėnuose

Kovo 20 d. 12 val. visi mokyklos 1-10 klasių mokiniai susirinko antro aukšto fojė. Skyriaus vedėja priminė, kad šią dieną švenčiama Žemės diena, padiskutavome, kam ji skirta. Ema Masedunskytė padovanojo Žemei ir mums, jos gyventojams, gražią dainą. Vaikai prieš renginį mokėsi šokį Žemei ir minėjimo metu susirinko į vieną būrį. Akį džiugino reginys, kai tokio mažo kaimelio tokia nemaža grupė vaikų susivienijo, ir šokiu priminė aktualias ekologines problemas bei paragino saugoti mūsų Mėlynąją planetą.