PATYČIŲ PREVENCIJA

Vasario 8 d. mūsų mokykloje lankėsi Tauragės PMMC psichologė Ina Kalvanienė. Ji vedė paskaitėles 1-4 , 5-10 klasių mokiniams ir jų tėveliams bei mokytojams apie patyčias mokykloje.