Civilinės saugos mokymai

Kartą per metus mokyklose rengiamos pratybos, kurių metu mokomasi, ką reikėtų daryti ištikus nelaimei.

Balandžio 20 dieną į mūsų mokyklą atvyko Pagėgių savivaldybės priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų atstovai, kurie prižiūrėjo mokyklos darbuotojų ir mokinių evakuaciją. Išgirdę pavojaus signalą visi mokykloje esantys žmonės skubiai susirinko į susitelkimo vietą – sporto salę. Direktoriaus pavaduotoja Danguolė Viršilienė  juos suskaičiavo ir įsitikino, kad visi laimingai pasiekė saugią vietą. Mokyklos kieme mokiniai buvo supažindinami su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbu, o aktų salėje šių pajėgų viršininkas Alvydas Mikašauskas skaitė įdomią ir vertingą paskaitą, kaip elgtis įvairiais nelaimių atvejais.

Civilinės saugos mokymai priminė, kad visada reikia būti pasiruošusiems gelbėtis iš pavojingų situacijų, o taip pat išmintingai suteikti pagalbą kitam.

                                                                  Pilietiškumo ugdymo būrelio „Jagomastas ir Lumpėnai“ nariai