Skyriaus darbuotojai

 2016/2017 MOKSLO METŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

EIL. NR.

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

1.

Rolanda Rakauskienė

Skyriaus vedėja, pradinių klasių  vyresnioji mokytoja

2.

Jolita Šeputienė

Anglų kalbos mokytoja 

3.

Virginija Bubelienė

Muzikos vyresnioji mokytoja, 10 kl.vadovė

4.

Rasa Murauskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

5.

Žaneta Jankauskienė

Vyr. socialinė pedagogė, 8 klasės auklėtoja

6.

Eligijus Kriaučiūnas

Dailės, kūno kultūros vyresnysis mokytojas, 7 klasės auklėtojas

7.

Jūratė Kriaučiūnienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

8.

Edita Macienė

Mišrios priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė.

9.

Lina Masedunskienė

Logopedė.

10.

Airida Čiužauskaitė

Tikybos vyresnioji mokytoja.

 

   

11.

Gražina Stankienė

Rusų kalbos, etikos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja, 5-6 klasių auklėtoja.

12.

Petras Stankus

Fizikos, technologijų vyresnysis mokytojas, chemijos mokytojas.

13.

Vidutė Stankuvienė

Geografijos, gamtos, biologijos, technologijų vyresnioji mokytoja

14.

Virginijus Stropus

Matematikos, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas

15.

Aida Šimkaitienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja. 

 

   

16.

Rimas Vitkauskas

Istorijos, pilietinės visuomenės pagrindų vyresnysis mokytojas.

 

 

bvhnjxasvfbnfkjgjrtjhlhk5tykh;.l